Verordeningen

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie stelt regels vast om de loodsdienstverlening op hoog niveau blijvend uit te voeren. Deze regels worden verordeningen genoemd.

Bestaande verordeningen zijn:

  • beroepsuitoefeningsverordening
  • bevoegdhedenverordening
  • dienstverleningsverordening
  • financiële verordening
  • verordening inzake de vaststelling van de leerovereenkomst
  • inschrijvingsverordening