Het beroep loods

99 % concentratie is onvoldoende als je schepen vlot en veilig havens in en uit moet loodsen.

Het beroep loods

Na het behalen van de opleiding tot registerloods mag je jezelf Master of Science noemen. Dan begint het echte werk, de schepen naar binnen en buiten loodsen. Je begint op kleine schepen en volgens een bevoegdhedenopbouw mag je na ongeveer acht jaar bijna alle schepen naar binnen en buiten loodsen. Je blijft leren en jezelf ontwikkelen. 

Aanvullende trainingen

Ter voorbereiding op diverse verhogingen in bevoegdheid (lengte) worden radartrainingen gegeven. Ook worden er veiligheidstrainingen gegeven, zoals de persoonlijke veiligheidstraining voor de registerloods en de helikoptertraining.

Specialisaties
Daarnaast kent elke regio ook verschillende specialisaties, waar aanvullende opleidingen voor nodig zijn. Deze aanvullende opleidingen krijg je aangeboden in de regio. Je traint hiervoor onder andere op de simulator. De bevoegdheid tot het verrichten van loodsdiensten voor schepen die de IJgeul, de Maasgeul of de Eurogeul bevaren is zo’n specialisatie. Deze geulloodsen varen op diepliggende schepen, waarbij er met minimale marges gevaren wordt. Ook het Loodsen op Afstand (LOA) is een specialisatie. De registerloods loodst vanaf de wal door middel van radar- en vhf-contact de schepen in en uit de haven. 

NEVENFUNCTIES

Naast het varen zijn er ook nog veel nevenfuncties. De meeste lessen tijdens de opleiding worden gegeven door registerloodsen. Als je het leuk vindt om je kennis over te dragen, kun je instructeur worden, bijvoorbeeld voor de OTR:MMP, LOA, Simulator-trainingen. 
Of heb je interesse in beleid, wellicht is een bestuursfunctie dan iets voor je. Elk regiobestuur heeft bestuursleden, dit zijn registerloodsen die bestuurszaken regelen. Functies zijn: regiovoorzitter, of manager operaties.

Overige nevenfuncties zijn:

  • Coördinator opleidingen en trainingen 
  • Loodsdienstleider
  • Lid werkgroep nieuwbouw vloot
  • Lid pensioenfonds
  • MRM workshopleader
  • Examinator (OTR:MMP, Verklaringhouder)

ROOSTER 

Om ervoor te zorgen dat je als loods fit en uitgerust kan aanvangen, werk je volgens een rooster. Iedere regio werkt met een of meer roosters:

  • Noord werkt in een week op week af rooster.
  • Amsterdam-IJmond werkt in een 5-5-4 rooster en een week op week af rooster.
  • Rotterdam-Rijnmond werkt in een 5-5-4 rooster en een week op week af rooster.
  • Scheldemonden werkt in een week op week af rooster.

SOCIËTEITEN

In alle regio’s zijn er loodsensociëteiten; verenigingen waarbij onder andere sportactiviteiten of reisjes worden georganiseerd voor de loods en zijn/haar aanhang. 

Websites regiosociëteiten:

Voor beginnende loodsen heb je bij deze sociëteiten voldoende gelegenheden om een bijdrage te leveren aan de organisatie van activiteiten of om zitting te nemen in het bestuur ervan.

PENSIOEN

De loodsen nemen deel aan een eigen pensioenfonds, het Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL). De deelname hieraan is verplicht.  Adres website BPL: www.bploodsen.nl

24/7 pilot video