Minister ondertekent werkprogramma in Hoek van Holland

Loodswezen NL - 22 feb 2018

Minister ondertekent werkprogramma in Hoek van Holland

Donderdag 22 februari vond bij het Nederlands Loodswezen in Hoek van Holland de ondertekening plaats van het werkprogramma maritieme strategie en zeehavens 2018 – 2021 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mevr. Cora van den Nieuwenhuizen, Wim van Sluis van de Stichting Nederland Maritiem Land en Ronald Paul namens de Branche Organisatie Zeehavens. 

Dit werkprogramma vloeit voort uit de begin 2015 vastgestelde Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025. De maritieme strategie heeft als ambitie een internationale maritieme toppositie voor Nederland en is vanuit de overheid in nauwe samenwerking met de partijen uit de maritieme cluster, tot stand gekomen. Het werkprogramma bevat concrete acties, waarmee de veiligheid, duurzaamheid, concurrentiekracht en het innovatieve vermogen van de Nederlandse maritieme cluster worden versterkt.

De Nederlandse Loodsencorporatie is lid van de stichting Nederland Maritiem Land en trad vanuit die hoedanigheid op als gastheer van het feestelijke evenement. Uit dank voor haar komst naar Hoek van Holland ontving de Minister uit handen van Joost Mulder, voorzitter van de Nederlandse Loodsencorporatie, een schaalmodel van het loodvaartuig Polaris. Later dit jaar zal de Minister ook nog een loodreis meevaren ter nadere kennismaking met het Loodswezen.