Loodswezen behaalt MVO-Verklaring fase 1

Loodswezen NL - 03 mei 2018

edewerkers en leidinggevenden hebben deze resultaten zelf gegenereerd door het beoordelen van de 9 MVO-thema's die onder De MVO-Wijzer fase 1 vallen. Dit resulteerde in een positieve beoordeling en daardoor hebben wij de MVO-Verklaring fase 1 ontvangen

In 2017 lanceert Nederlands Loodswezen B.V. het MVO beleid dat in lijn is met de waarden en visie van de organisatie. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is gericht op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties ('Profit'), de sociale kant ('People') en de ecologische randvoorwaarden ('Planet') tegen elkaar worden afgewogen.

Het doel hiervan is het realiseren van bedrijfsdoelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde manier met een positief effect op de samenleving en de organisatie. Om hier aan te voldoen hebben wij de ISO 26000 richtlijn gevolgd. De MVO-Wijzer' is op basis van de ISO 26000 'richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties' ontwikkeld en bestaat uit twee fasen.

De eerste fase is een MVO-Zelfevaluatie. Medewerkers en leidinggevenden hebben deze resultaten zelf gegenereerd door het beoordelen van de 9 MVO-thema's die onder De MVO-Wijzer fase 1 vallen. Dit resulteerde in een positieve beoordeling en daardoor hebben wij de MVO-Verklaring fase 1 ontvangen! Wij bedanken iedereen die hieraan heeft deelgenomen.

Meer informatie over het MVO beleid van Nederlands Loodswezen