Loodswezen en NGS tekenen contract voor nieuwbouw tenders

Loodswezen NL - 12 dec 2018

Photo
Sinds 2012 is Nederlands Loodswezen b.v. bezig met een vloot vernieuwingsprogramma.Onderdeel van deze vlootvernieuwing is de vervanging van de Discovery klasse tenders. Deze tenders komen langszij zeeschepen op open zee om loodsen aan
boord van zeeschepen te brengen. Totaal zij er nu 7 Discovery klasse tenders vervangen door 7 nieuwe L-klasse tenders. Waarvan de laatste (Lucida) is gedoopt op 12 september j.l. Er moeten nu nog drie tenders vervangen worden.

Om een bijdrage te leveren aan de reductie van de emissie uitstoot heeft Nederlands Loodswezen b.v. in onderling overleg met de ontwerper van de tenders (Camarc) een aangepast ontwerp gemaakt waarbij het gewicht van de tender moet worden teruggebracht van ca. 54 ton naar 40 ton.

In het voorjaar zijn daartoe een aantal werven benaderd met het verzoek om een aanbieding te doen en daarbij aan te geven welke mogelijke
gewicht besparingen de werf denkt te kunnen behalen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op NGS (Next GenerationShipyard) uit Lauwersoog. Zij hebben het beste voorstel op tafel gelegd om de
gewicht besparingen te realiseren met behoud van de huidige vaareigenschappen
van de L-klasse.

NGS en Nederlands Loodswezen b.v. hebben het nieuwbouwcontract ondertekend in IJmuiden op het regio kantoor van het Loodswezen. Voorlopig voor de nieuwbouw van 1 tender, met oplevering datum van 1 maart 2020. Nadat deze tender heeft bewezen te voldoen aan alle specificaties zal later in 2020 een vervolgopdracht gegeven worden
voor de bouw van nog eens twee tenders, met oplevering in 2021 en 2022 waarna de gehele Discovery vloot is vervangen.