Loodswezen is weer een groene stap verder

Loodswezen NL - 17 dec 2018

Photo loodswezen MVO uitreiking
Nederlands Loodswezen is weer een stap verder om de organisatie groener en duurzamer te maken. Op maandag 19 november heeft het Loodswezen het certificaat CO2-prestatieladder in ontvangst genomen. De C02-prestatieladder betekent dat we inzicht hebben in de totale C02-uitstoot onze activiteiten. Door duidelijk inzicht kunnen we de meest efficiënte beheersmaatregelen nemen om CO2-uitstoot structureel te beperken. Deze inzichten hebben geleid tot onder andere de volgende maatregelen:
  • Varen op bio-brandstof HVO B30 (reductie van 25% CO2)
  • Energieneutraal pand bouwen in Vlissingen
  • Lichtere tenders bouwen
  • Bewustwordingsprogramma bij medewerkers
Meer informatie over het MVO beleid van Nederlands Loodswezen