Loodsgeldtarieven 2024

Loodswezen NL - 29 dec 2023

Op 20 december 2023 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2024.
De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van 8,86% vastgesteld. Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-886-2024

Online calculator
Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend. Vanaf 1 januari staat de calculator standaard ingesteld op de in 2024 geldende tarieven.

Frequentiekorting
Op 11 juli 2017 stelde de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie de Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting vast:
Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting.pdf
Frequentiekorting aanvraagformulieren I en II 14.xls

Download de nieuwe PDF tariefbrochures 2024:
Tarieven 2024 - Loodswezen Noord.pdf
Tarieven 2024 - Loodswezen Amsterdam-IJmond.pdf
Tarieven 2024 - Loodswezen Rotterdam-Rijnmond.pdf
Tarieven 2024 - Loodswezen Scheldemonden.pdf (Engels) 
Tarieven 2024 - Loodswezen Scheldemonden.pdf (Nederlands)

Op aanvraag zijn de tarieftabellen verkrijgbaar in Excel-formaat.

Contact regio's en calculator:
Noord
Amsterdam-IJmond
Rotterdam-Rijnmond
Scheldemonden