Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het veilig afhandelen van het scheepvaartverkeer.

Over ons

Nederlands Loodswezen is een organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Onze voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Hiervoor zijn we 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden. Onze ervaring gaat al vierhonderd jaar terug. Vier eeuwen van historische momenten en tradities waar de Nederlandse scheepvaart rijk aan is.

DE REGISTERLOODS

Het loodsen van zeeschepen gebeurt door circa 450 registerloodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende organisaties in de haven, zoals VTS-operators (radarbegeleiding), sleepdiensten en vastmakers. De registerloods vervult een belangrijke rol in de communicatie met en tussen deze dienstverleners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen is hij de adviseur van een kapitein. Alle registerloodsen leveren 24 uur per dag een grote bijdrage aan het succes van de havens!

ENIGE PARTIJ

De taak die het Loodswezen vervult binnen de Nederlandse en Vlaamse zeehavens is onmisbaar. Zeker gezien de prominente positie die Nederland inneemt in de wereld van het internationale transport van goederen en de scheepvaartindustrie. De registerloodsen zijn, als zelfstandig professional, als enige bevoegd in Nederland om zeeschepen te loodsen. Dit ligt bij Loodsenwet vast. Het Nederlands Loodswezen staat daarom onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

OP EIGEN BENEN

Sinds 1988 is het Loodswezen een zelfstandige organisatie en werken we vanuit twee disciplines: Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en Nederlands Loodswezen BV (NLBV). In de afgelopen dertig jaar zijn we uitgegroeid naar een organisatie die inspeelt op marktontwikkelingen, luistert naar en adviezen uitbrengt aan belanghebbenden in de Nederlandse en Vlaamse zeehavens.

NEDERLANDSE LOODSENCORPORATIE

De NLc houdt zich op landelijk niveau bezig met het opleiden van toekomstige loodsen, het verzorgen van trainingen en opleidingen om de kennis van loodsen voortdurend up-to-date te houden en het garanderen van een professionele uitvoering van het loodswerk. De NLc stelt verordeningen vast en adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Loodsenwet om te waarborgen dat havens vlot en veilig toegankelijk zijn.

REGIO

Omdat geen haven hetzelfde is, werken we vanuit vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Registerloodsen werken voornamelijk vanuit één regio en kennen daarom de havens - hun werkgebied - door en door. Hiermee zorgen ze ervoor dat we onze klanten altijd een optimale service verlenen en die kwaliteit bieden die ze van ons mogen verwachten.

NEDERLANDS LOODSWEZEN BV

NLBV is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De diensten bestaan uit het uitvoeren van administratieve taken en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen. Met 424 betrokken personeelsleden bieden we deze diensten aan. Dit doet NLBV vanuit het kantoor in Hoek van Holland en vanuit de regio´s.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NLBV ondersteunt de registerloodsen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat wil zeggen dat NLBV bij besluitvormingen de verschillende maatschappelijke en economische effecten afweegt, daarbij rekening houdend met stakeholderbelangen. 
Meer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kenniscentrum

De gespecialiseerde know-how en vaardigheden van de loodsen en het ondersteunende bedrijf Nederlands Loodswezen BV staan ter beschikking van internationale opdrachtgevers in de maritieme- en havensector via het Kenniscentrum Loodswezen (KCLW). De belangrijkste diensten zijn consultancy, onderzoek, opleiding & training en seminars. Neem voor meer informatie contact op met het KCLW.