Alle loodsen zijn lid van de Nederlandse Loodsencorporatie én ingeschreven in het loodsenregister.

Organisatie

Het Loodswezen is zowel beroeps- als bedrijfsmatig georganiseerd en onderverdeeld in de Nederlandse Loodsencorporatie en Nederlands Loodswezen B.V.

Nederlands-Loodswezen-organogram

NEDERLANDSE LOODSENCORPORATIE

Alle Nederlandse registerloodsen zijn lid van de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) én zijn ingeschreven in het loodsenregister. De NLc bestaat uit drie organen: de voorzitter, de algemene raad en de ledenvergadering.

Meer over de samenstelling van de Algemene Raad.

Regionale Loodsencorporatie

Nederlands Loodswezen is onderverdeeld in vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmondRotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Elke regio heeft zijn eigen regionale loodsencorporatie (RLC). De RLC bestaat net als de NLc uit drie organen: de voorzitter, het bestuur en de ledenvergadering. Het bestuur zorgt voor voldoende goed opgeleide registerloodsen.

Opleiding
Verder zijn de RLC-besturen verantwoordelijk voor de regionale opleiding van aspirant-loodsen, die verder wordt verzorgd door de Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen (STODEL). 

Meer informatie over de opleiding vind je op de website 'werken bij het Loodswezen'.
 

NEDERLANDS LOODSWEZEN BV

NLBV is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De registerloodsen zijn aandeelhouder van Nederlands Loodswezen BV.

Meer over de samenstelling van de directie en het management van Nederlands Loodswezen BV.

Kenniscentrum

De gespecialiseerde know-how en vaardigheden van de loodsen en het ondersteunende bedrijf Nederlands Loodswezen BV staan ter beschikking van internationale opdrachtgevers in de maritieme- en havensector via het Kenniscentrum Loodswezen (KCLW).

LOODSWEZEN MATERIEEL B.V.

De registerloodsen zijn tevens aandeelhouders van Loodswezen Materieel BV, een vennootschap die juridisch eigenaar is van de vaartuigen die voor het vervoer van de registerloodsen worden gebruikt.