Veiligheid

Het Nederlands Loodswezen is continu bezig met het vergroten van de veiligheid en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Dit houdt voor zowel het proces van het loodsen, als het beloodsen van schepen, onder meer in dat er continu wordt gewerkt aan veiligheid en kwaliteit door permanente trainingen, opleidingen, risk assessments, ongevallenonderzoek, enzovoorts. Uitgangspunt hierbij is dat het eigen beleid verder gaat dan de eisen die worden gesteld in wet- en regelgeving en normen en codes.

International Standard for maritime Pilot Organisations (ISPO)
Het Nederlands Loodswezen zet wereldwijd de standaard op het gebied van de professionalisering van loodsenorganisaties. In dat kader is aan het begin van de 21ste eeuw een industrie specifieke standaard voor loodsenorganisaties ontwikkeld. Deze standaard wordt langzaam maar zeker wereldwijd door loodsenorganisaties geadopteerd.

Uitgebreide informatie is te vinden op: www.ispo-standard.com

Instructievideo's