CO2-prestatieladder

Nederlands Loodswezen BV heeft gekozen voor de methodiek CO2 prestatie ladder niveau 3.

CO2-prestatieladder

Reductie energieverbruik en CO2-emmisies
Nederlands Loodswezen BV heeft ook zijn CO2-prestaties inzichtelijk zoals o.a. verbruik energie/brandstof verbruik, CO2-uitstoot en NLBV heeft zich ten doel gesteld om haar energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan reduceren en heeft daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet. NLBV heeft gekozen voor de methodiek CO2-Prestatieladder niveau 3.

CO2-prestatieladder  
De CO2-Prestatieladder is het snelst groeiende certificeerbare MVO-instrument in Nederland. De CO2-Prestatieladder stimuleert NLBV om haar eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én vooral om naar mogelijkheden te kijken om deze te verminderen.  

CO2 footprint 2018

CO2 Footprint Loodswezen Incl. taxiritten loodsen en kerosine helikoptervervoer (2018)

CO2 Footprint 2017

CO2 Footprint Loodswezen Incl. taxiritten loodsen en kerosine helikoptervervoer (2017)
Logo CO2 prestatieladder en logo Loodswezen MVO