CO2-prestatieladder

Nederlands Loodswezen BV heeft gekozen voor de methodiek CO2 prestatie ladder niveau 3.

CO2-prestatieladder

Reductie energieverbruik en CO2-emmisies
Nederlands Loodswezen BV heeft ook zijn CO2-prestaties inzichtelijk zoals o.a. verbruik energie/brandstof verbruik, CO2-uitstoot en NLBV heeft zich ten doel gesteld om haar energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan reduceren en heeft daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet. NLBV heeft gekozen voor de methodiek CO2-Prestatieladder niveau 3.

CO2-prestatieladder  
De CO2-Prestatieladder is het snelst groeiende certificeerbare MVO-instrument in Nederland. De CO2-Prestatieladder stimuleert NLBV om haar eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én vooral om naar mogelijkheden te kijken om deze te verminderen.  

CO2 Footprint 2020

CO2 2020

CO2 Footprint 2019

CO2 prestatieladder

CO2 footprint 2018

CO2 Footprint Loodswezen Incl. taxiritten loodsen en kerosine helikoptervervoer (2018)

CO2 Footprint 2017

CO2 Footprint Loodswezen Incl. taxiritten loodsen en kerosine helikoptervervoer (2017)

Documenten CO2-Prestatieladder

Keteninitiatieven

2021

Maatregelenlijst SKAO 2021

2020

CO2 doelstellingen 2020
Maatregelenlijst SKAO 2020
CO2 Uitstoot en voortgang reductie 2020
Bijlage voortgang reductie (energiebeoordeling) 2020
Maatregelen Planet
Maatregelen People

2020

2de halfjaar
1ste halfjaar

2019 

1ste halfjaar

2de halfjaar

Totaal 2019

2018

2017

2016 

Logo CO2 prestatieladder en logo Loodswezen MVO