Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nederlands Loodswezen BV ondersteunt de registerloodsen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat wil zeggen dat NLBV bij besluitvormingen de verschillende maatschappelijke en economische effecten afweegt, daarbij rekening houdend met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van NLBV. Hetgeen loodsen of medewerkers kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en/of ‘de maatschappij’ in algemene zin.

MVO beleid
In 2017 lanceerde Nederlands Loodswezen het MVO beleid, dat in lijn is met de waarden en visie van de organisatie. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is gericht op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties (‘Profit’), de sociale kant (‘People’) en de ecologische randvoorwaarden (‘Planet’) tegen elkaar worden afgewogen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat het Loodswezen verantwoordelijkheid wil dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, etc. Het Loodswezen probeert deze problemen niet groter te maken. We gaan namelijk een stap verder, we streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.
Bekijk de MVO verklaring

Reductie energieverbruik en CO2-emissies
NLBV heeft ook zijn CO2-prestaties inzichtelijk zoals o.a. verbruik energie/brandstof verbruik, CO2-uitstoot en NLBV heeft zich ten doel gesteld om haar energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan reduceren en heeft daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet. NLBV heeft gekozen voor de methodiek CO2-Prestatieladder niveau 3.
Lees meer over de CO2-prestatieladder  
Bekijk het CO2 certificaat

Doelstellingen 2019

Hiervoor zijn verschillende doelstellingen voor 2019 opgesteld, verdeeld over de 3 P’s (people, planet, profit):

People:

 • Betrokkenheid medewerkers vergroten door communicatie op de portal (2x per jaar), social media (4 x per jaar), posters (1 x per jaar) en presentaties (1 x per jaar).
 • Organiseren van een jaarlijkse dag waarop medewerkers gezamenlijk een maatschappelijk doel ondersteunen.
 • Opzetten van bewustwordingsprogramma's die invloed hebben op duurzame inzetbaarheid personeel.
 • Het installeren en testen van vinnen aan boord van de Luna om te onderzoeken of het vaargedrag /de ergonomie hierdoor verbeterd kan worden. De uitkomst van deze test kan ook worden gebruikt bij de nieuwbouw van de lichtere tender. 
Planet:
 • 10% CO2-reductie (gerelateerd aan geloodste scheepsreizen) t.o.v. basisjaar 2016.*
  • Biobrandstof 830 HVO voor de vaartuigen in de regio Rotterdam-Rijnmond
  • Opzetten van bewustwordingsprogramma's die invloed hebben op brandstofverbruik: (vaar)gedrag en inzetplanning.*
  • Onderzoeken van bewustwordingsprogramma's die invloed hebben op brandstofverbruik auto's personeel. *
  • Reduceren stroomverbruik vaartuigen door inzicht in verbruik- en afmeerprotocol winter en zomer. *
  • Opleveren duurzaam Pilot Support Gebouw in Vlissingen, 0 op de meter. (energieneutraal). *
  • H-klasse modificatie (reductie hekgolf/verbetering snelheid/efficiënter brandstofverbruik). *
  • Optimaliseren powermanagement P-klasse. *
 • Energie labels koppelen aan alle gebouwen in eigendom.
 • Onderzoek opstarten naar ontwikkeling elektrische jol.
 • NOx-reductie door het verlengen van de test op de Luna met een SCR-installatie in 2019. 
Profit:
 • 50% van alle businesscases in 2019 draagt bij aan de doelstelling Duurzaamheid

heeft ook betrekking op doelstellingen van de CO2-Prestatieladder


Nederlands Loodswezen MVO poster