Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nederlands Loodswezen BV ondersteunt de registerloodsen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat wil zeggen dat NLBV bij besluitvormingen de verschillende maatschappelijke en economische effecten afweegt, daarbij rekening houdend met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van NLBV. Hetgeen loodsen of medewerkers kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en/of ‘de maatschappij’ in algemene zin.

MVO beleid
In 2017 lanceerde Nederlands Loodswezen het MVO beleid, dat in lijn is met de waarden en visie van de organisatie. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is gericht op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties (‘Profit’), de sociale kant (‘People’) en de ecologische randvoorwaarden (‘Planet’) tegen elkaar worden afgewogen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat het Loodswezen verantwoordelijkheid wil dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, etc. Het Loodswezen probeert deze problemen niet groter te maken. We gaan namelijk een stap verder, we streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

Reductie energieverbruik en CO2-emmisies
NLBV heeft ook zijn CO2-prestaties inzichtelijk zoals o.a. verbruik energie/brandstof verbruik, CO2-uitstoot en NLBV heeft zich ten doel gesteld om haar energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan reduceren en heeft daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet. NLBV heeft gekozen voor de methodiek CO2-Prestatieladder niveau 3.
Lees meer over de CO2-prestatieladder  

Doelstellingen 2018

Hiervoor zijn verschillende doelstellingen voor 2018 opgesteld, verdeeld over de 3 P’s (people, planet, profit):

People:

 • Vergroten betrokkenheid medewerkers door communicatie op het intranet, Social Media en via posters en presentaties.
 • Organiseren van een jaarlijkse dag waarop medewerkers gezamenlijk een maatschappelijk doel ondersteunen.
Planet:
 • Implementatie:
  • MVO verklaring fase 1, eerste kwartaal 2018.
  • Managementsysteem conform CO2-prestatieladder niveau 3, eerste kwartaal 2018. *
 • Reductie: 
  • CO2 - start test gebruik biobrandstof op een P-klasse loodsvaartuig en een tender, eerste kwartaal 2018.*
  • NOx - start test SCR-installatie op een tender, 2018.
  • Stroomverbruik vaartuigen
  • Brandstofverbruik vaartuigen - door het opzetten van bewustwordingsprogramma’s die invloed hebben op (vaar)gedrag en inzetplanning.*
 • Gewichtsbesparing:
  • Nieuwbouwprogramma tenders 2019, van 55 naar 45 ton. (besparing 10 ton)
  • Op huidige vloot (bijv. door het verwijderen van matten en isolatie)
 • Opleveren duurzaam Pilot Support Gebouw Prins Hendrikweg in Vlissingen, 0 op de meter.*
Profit:
 • Deelname aan 2 innovatieve projecten met belanghebbende of mederisicodragende partners voor eind 2018: 
  • NOx reductie in samenwerking met MAN.
  • Golfradar testopstelling in samenwerking met Next Ocean
 • SMART maken reductiedoelstellingen.

heeft ook betrekking op doelstellingen van de CO2-Prestatieladder


Nederlands Loodswezen MVO poster