Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nederlands Loodswezen BV ondersteunt de registerloodsen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat wil zeggen dat NLBV bij besluitvormingen de verschillende maatschappelijke en economische effecten afweegt, daarbij rekening houdend met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van NLBV. Hetgeen loodsen of medewerkers kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en/of ‘de maatschappij’ in algemene zin.

MVO beleid
In 2017 lanceerde Nederlands Loodswezen het MVO beleid, dat in lijn is met de waarden en visie van de organisatie. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is gericht op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties (‘Profit’), de sociale kant (‘People’) en de ecologische randvoorwaarden (‘Planet’) tegen elkaar worden afgewogen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat het Loodswezen verantwoordelijkheid wil dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, etc. Het Loodswezen probeert deze problemen niet groter te maken. We gaan namelijk een stap verder, we streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.
Bekijk de MVO verklaring

Reductie energieverbruik en CO2-emissies
NLBV heeft ook zijn CO2-prestaties inzichtelijk zoals o.a. verbruik energie/brandstof verbruik, CO2-uitstoot en NLBV heeft zich ten doel gesteld om haar energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan reduceren en heeft daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet. NLBV heeft gekozen voor de methodiek CO2-Prestatieladder niveau 3.
Lees meer over de CO2-prestatieladder  
Bekijk het CO2 certificaat
Bekijk de intentieverklaring & bewijs deelname Stichting Nederland CO2 Neutraal

Doelstellingen 2020

Hiervoor zijn verschillende doelstellingen voor 2020 opgesteld, verdeeld over de 3 P’s (people, planet, profit):

SCOPE 1 CO2 Prestatieladder
• Zorgdragen voor bewustwording  aangaande brandstofverbruik van de vaartuigen: (vaar)gedrag en inzetplanning.
• Werkelijke brandstofverbruik lager laten zijn dan het geschatte brandstofverbruik
• Biobrandstof  HVO B30 voor de vaartuigen in de regio Rotterdam-Rijnmond
• Onderzoek naar het verduurzamen van het wagenpark leaseauto’s en  opzet van bewustwordingsprogramma dat invloed heeft op brandstofverbruik van auto's personeel.
• SEEMP; P-klasse; H2, C18 optimaal belasten door deze wanneer deze vermogen overheeft waterstof te laten produceren, en deze waterstof te gebruiken voor de jol, jol aanpassen naar een jol met E-motor en H2-brandstof-cel.

SCOPE 2 CO2 Prestatieladder
• Onderzoek naar een kostenneutrale realisatie van energieverbeteringen; lager energie verbruik moet kostenstijgingen van energie te niet doen.
• Onderzoek naar verduurzamen van walvoeding voor de vaartuigen.
• Stroomvoorziening loodsvaartuig door zonnepanelen
• SEEMP; P-klasse; automatiseren Power Managementsysteem
• Reduceren stroomverbruik vaartuigen door inzicht in verbruik- en afmeerprotocol winter en zomer
• Energie labels koppelen aan alle gebouwen in eigendom
• SEEMP; P-Klasse; UPS i.p.v. 2e C18

CO2 Prestatieladder en MVO
• Uitvoering geven aan de acties in het communicatieplan

MVO
• Onderzoek naar het realiseren van vermindering van NOx-reductie.
• Medewerkerswaardering. Opvolgen van de uitkomsten van het Medewerkerswaarderingsonderzoek 2019.
• Uitvoering geven aan en evalueren van het bewustwordingsproces op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij het personeel

heeft ook betrekking op doelstellingen van de CO2-Prestatieladder


Nederlands Loodswezen MVO poster