Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nederlands Loodswezen BV (NLBV) ondersteunt de registerloodsen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat wil zeggen dat we bij besluitvormingen de verschillende maatschappelijke en economische effecten afwegen, daarbij rekening houdend met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft tenslotte invloed op de stakeholders (belanghebbenden). Dit kunnen loodsen of medewerkers zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en/of ‘de maatschappij’ in algemene zin.

MVO-beleid
In 2017 lanceerden we ons MVO-beleid in lijn met de waarden en visie van de organisatie. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is gericht op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties (‘profit’), de sociale kant (‘people’) en de ecologische randvoorwaarden (‘planet’) tegen elkaar worden afgewogen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat we verantwoordelijkheid willen dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, etc. We proberen deze problemen niet groter te maken, maar streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.
Bekijk de MVO-verklaring

Reductie energieverbruik en CO2-emissies
Binnen onze organisatie hebben we CO2-prestaties zoals o.a. verbruik energie/brandstof verbruik en CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt. We hebben ons verder ten doel gesteld om ons energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan reduceren en hebben daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet (methodiek CO2-Prestatieladder niveau 3).
Lees meer over de CO2-prestatieladder  
Bekijk het CO2 certificaat
Bekijk het ENGIE-Groencertificaat

Doelstellingen 2024

Hiervoor zijn verschillende doelstellingen opgesteld, verdeeld over de 3 P’s (people, planet, profit):

MVO/CO2-Prestatieladder doelstellingen 2021-2025 in hoofdlijnen

People

  • NLBV zorgt voor een veilige werkomgeving voor ieder die bij of voor NLBV werkt of wil werken;

Planet

  • NLBV werkt actief aan het reduceren van CO2-uitstoot, geborgd in de CO2-prestatieladder. Wij streven ernaar om gedurende de looptijd van dit beleidsplan de CO2-uitstoot met 2,5% per jaar te laten dalen.  

MVO

  • NLBV heeft en behoudt de MVO-verklaring;
  • NLBV werkt actief aan een verdere inbedding en bewustwording van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele organisatie, door doelstellingen en acties in de gehele organisatie jaarlijks vast te stellen;
  • NLBV werkt proactief samen met haar (strategische) leveranciers aan de verduurzaming van de keten.

heeft ook betrekking op doelstellingen van de CO2-Prestatieladder


Nederlands Loodswezen MVO poster