Jaarverslag

Publiek jaarverslag 2023

Het Loodswezen is de nationale maritieme organisatie die 24 uur per dag uitvoering geeft aan de loodsplicht zoals die wordt bepaald door de wet- en regelgeving en aanvullend door de havenmeesters van de diverse zeehavens. Ieder jaar worden tijdens 95.000 loodsreizen kapiteins van zeeschepen bij de veilige navigatie van hun schip terzijde gestaan door een registerloods. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid, toegankelijkheid en het economisch succes van de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de Schelde. 

Voor meer inzicht in de werkzaamheden en de achtergronden van het Loodswezen in het afgelopen jaar, bieden wij u bij deze het Loodswezen jaarverslag 2023 aan. Het jaarverslag is online te raadplegen en te downloaden op www.jaarverslagloodswezen.nl.